Tyskerne / Besatte steder

Besatte steder

 
Tyskernes indtog den 9. april 1940
Selvom de fleste af de tyske køretøjer, der rullede igennem Skjern i løbet af dagen den 9. april 1940, fortsatte nordpå, var der en lille del af dem, der blev i byen om natten.

På markedspladsen ved Finderupsvej (hvor rådhuset i dag står) slog man telte op (*1) og biografen blev også beslaglagt (*2).
 

Hovedkvarter på Missionshotellet
I løbet af besættelsen inddrog tyskerne flere og flere af byens bygninger til eget brug. Det foregik ved dekret og man havde ofte ikke lang tid til at adlyde ordren. 

Missionshotellet (senere Hotel Vestjyden/Hotel Skjern) blev hovedkvarter for områdets tyske kontingent af soldater. Her havde bykommandanten, eller ”Standortälteste” sin residens og bygningen blev omgivet af en pigtrådsafspærring med vagtposter. Pigtråden fyldte hele fortovet og gik et stykke ud på gaden foran hotellet. Man måtte over på den anden side af Bredgade for at kunne passere.

Mens Wehrmacht (altså de almindelige soldater) havde til huse på Missionshotellet, inddrog det tyske feltpoliti (Feltpolizei) et kontor i samme bygning som biografen i Bredgade 42. Senere overtog de politistationen efter at det danske politi blev sat ud af spillet den 19.09.1944.

Mange af de menige tyske soldater blev indkvarteret i Teknisk Skole på hjørnet af Tværgade og Storegade (nu Danmarksgade). Under tiden blev også dele af Byskolen inddraget som kvarter for soldater. Senere i løbet af krigen, var der også indkvartering på værelser i danske privatboliger.


Missionshusene
I slutningen af krigen begyndte strømmen af flygtninge fra det østlige område af Tyskland. De russiske soldater trængte frem gennem Østpreussen og sendte den tyske civilbefolkning på flugt over Østersøen til Danmark.

Mange kom til Skjern, hvor de blev indkvarteret i byens missionshuse. Derfor blev Indre Missions hus på hjørnet af Finderupsvej og Kjærs Alle, Luthersk Missions hus i Nørre Alle, samt Evangelisk Luthersk Missions hus på hjørnet af Nørregade og Storegade inddraget af besættelsesmagten.

Flygtninge kom også til Byskolen efter luftangrebet på flygtningetoget d. 04.05.1945.
 

Andre steder
Tyskernes tilstedeværelse i Skjern kunne også opleves ved en række vagtposter. Efter at pansergraven var gravet omkring Skjern i løbet af 1944, var der vagtposter ved alle indfaldsveje til byen. Det var også vagt ved broerne over Skjern Å, ligesom viadukten havde tyske soldater stationeret. Her ved der opsat en luftværnskanon, som skulle bevogtes.

Ved jernbanesporet syd for Præstegårdsvej havde tyskerne et ammunitionsdepot, der var oplagt i en gammel lade af blikplader. Poul Bogetoft fortæller i sine uudgivne erindringer, at vagtposterne med spidsen af deres bajonetter havde hugget huller i blikpladerne og forsynet væggene med sjofle tegninger. De lokale drenge turde ikke komme stedet nær. Sognerådsformanden lod meddele, at depotet var omgivet af miner. Det vides ikke om det virkeligt var tilfældet(*3).

 

Kilder:
(*1): Skjern Årbog 1994 – Hilmar Sølund fortæller om sin barndom i Skjern
(*2): Vestkysten 09.04.1990 – ”Da tyskerne kom”
(*3): Poul Bogetoft: ”Uudgivne erindringer”

Information søges

 
Jeg er sikker på, at der var mange
andre steder, hvor tyskerne var
indkvarteret og jeg søger oplys-
ninger om dette.
 
Kontakt mig, hvis du har informa-
tioner om steder, hvor Værnemag-
ten holdt til.