Befrielsen / Hjemsendelse

Hjemsendelse

Hjemsendelsesfest for frihedskæmperne i Skjern
I dagene lige efter Befrielsen var der meget at gøre for Skjern og omegns frihedskæmpere. Der skulle holdes vagt ved tyskernes depoter og ved de opsamlingslejre, som husede flygtninge og landsforæddere. Der var vagter ved indfaldsvejene og administrative opgaver, men i slutningen af maj, faldt livet tilbage i en mere normal gænge. Flygtningene blev flyttet til andre lejre, flertallet af de internerede fik deres dom og mange blev løsladt. Tyske våben og ammunition blev samlet i større depoter og var således ude af den lokale modstandsbevægelses hænder.

Den 2. september 1945 blev modstandsstyrkerne i Skjern ”hjemsendt” og man holdt i den anledning en fest for de 215 mand (med ledsagere blev det til ca. 300 deltagere) en stor fest på Missionshotellet (*1).

Under middagen blev der holdt en lang række taler af f.eks. byleder Ruby, overbanemester Lütken og fabriksinspektør Bidstrup.
 
Bylederen takkede kammeraterne fordi de var sluttet op omkring frihedskampen: ”Vi gik med fordi dette var vor pligt, og for, at vi engang, når vore børn spørger, hvor vi stod under den tyske besættelsen, kan give dem det rigtige svar”. Han rettede en særlig tak til skovfogedaspirant Carl Lykkegaard (”Per Lund”) som i de sidste måneder af besættelsen var under jorden i Skjern og her var kraftigt involveret i organiseringen af modstandsbevægelsen på egnen. Han overrakte en flot ungarsk karabin med sølvplade til Carl Lykkegaard, som kvitterede med at fortælle historier fra sit virke på Skjern-egnen.

Modstandsbevægelsens Region 2, som Skjern hørte ind under, var repræsenteret af Regionschef oberst C.C. Larsen. Han sagde bl.a.: ”Vi har været ude for kritik, noget har været berettiget, men det meste er ubegrundet. Hukommelsen synes at være så kort, at man har svært ved at huske, at det er modstandsbevægelsens skyld, at Danmark i dag er en allieret nation”.  Han hentydede dermed til de enkelte personer, som i befrielsessommeren, kritiserede modstandsbevægelsen.

En anden taler var læge Nordentoft fra Århus. Han kritiserede de såkaldt ”gamle politikere”, der stod bag samarbejdspolitikken og krævede at disse i det mindste gav udtryk for at de fejlede i deres gerning for Danmark. Folkestyret ville ellers være i fare for at miste sin anseelse, udtalte han. Dermed udtrykte han den voldsomme kritik, som modstandsbevægelsen og dens medlemmer rejste, da folkestyret og dets repræsentanter bare fortsatte i samme spor som før besættelsen. Mange ønskede nye politikere, som ikke havde deltaget i samarbejdspolitikken. F.eks. var statsminister Wilhelm Buhls tale mod sabotagen en torn i øjet hos mange.

Efter middagen vistes fotograf P. Th. Graversens film om besættelsen og befrielsen, og den blev modtaget med stort bifald.

I weekenden inden havde frihedskæmperne holdt en udstilling på Hotel Skjern om bevægelsen og dens værktøj på Hotel Skjern. Udstillingen blev besøgt af 2.000 gæster.
 

Kilder:
(*1): Ringkøbing Amts Dagblad 03.09.1945 – ”Hjemsendelsesfest for frihedskæmperne i Skjern”.